№71 мектеп-интернаты Тоголок Молдо атындагы №71 жалпы орто билим берүүчү мектеп-интернаты

Усулдук кызматы

Методикалык иштер

 

Өнүктүрүү программасы:

 

 

2018-2019 окуу жылына карата методикалык тема:

 

 

Мугалимдердин методикалык иштери: