№71 мектеп-интернаты Тоголок Молдо атындагы №71 жалпы орто билим берүүчү мектеп-интернаты

Мектептин формасы

Мектебибизде окуучулар бирдиктүү форма кийинишет.

1-8 класстар: кочкул кызыл костюм, боз шым, ак көйнөк, кочкул кызыл галстук

Мектептин формасы   Мектептин формасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 класстар: боз костюм, кара шым, ак көйнөк, кара галстук

Мектептин формасы Мектептин формасы