№71 мектеп-интернаты Тоголок Молдо атындагы №71 жалпы орто билим берүүчү мектеп-интернаты

Коомдук угуулар

Мектепти өнүктүрүү программасы

 

Коомдук угуулар графиги

 

Отчеттор

Финасовый отчет с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года