№71 мектеп-интернаты Тоголок Молдо атындагы №71 жалпы орто билим берүүчү мектеп-интернаты

Кесиптик окуу борбору

Кесиптик окуу борбору  Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору

 

Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору

 

Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору

 

Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору

 

Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору   Кесиптик окуу борбору

 

Интернат окуучуларынын өздөрүнүн тандаган кесиптери боюнча кошумча кесиптик сертификаттар берилет.

Кесиптик окуу борбору      Кесиптик окуу борбору

 

Кесиптик окуу борбору      Кесиптик окуу борбору