№71 мектеп-интернаты Тоголок Молдо атындагы №71 жалпы орто билим берүүчү мектеп-интернаты

Камкорчулук кеңеш

Мектеп-интернатын камсыздоо максатында Камкорчулук Кеңеши түзүлгөн. Билим берүү мекемесинде Камкордук Кеңеш дайыма күчүндө турган уюм болуп эсептелинет. Камкордук Кеңештин эң негизги максаты болуп, билим берүү мекемесинин уставында каралып бекитилген, алдыга койгон маселелерин, ошондой эле кошумча каражаттарды билим берүү мекемесине тартуу жана каржы ресурстарынын материалдык базасын чыңдоо менен жогорку деңгээлде көмөк көрсөтүү.

Камкорчулук кеңеш